Vilkår og betingelser

Oppdatert: 28.11.2022

Vennligst les vilkårene nøye da du vil være bundet til dem.

JVB Travel AS tilbyr pakketurer, dagsturer, transport og overnatting gjennom ulike kanaler som, JVB.no og Jotunheimen.com, merkevaren Jotunheimen Travel og ulike andre kanaler. Siden bestilte tjenester kan kjøpes gjennom de ulike kanalene bruker vi begrepet «JVB Travel» for å representere alle disse kanalene i vilkårene nedenfor.

Avtalen

Bestillinger er bindende når JVB Travel har sendt en skriftlig bekreftelse med et bestillingsnummer til en epostadresse som er oppgitt av kunden.

Les bekreftelsen du mottar fra oss nøye. Det er kundens/kjøpers ansvar å sørge for at bestillingen er korrekt. Bekreftelsen er vår kontrakt, og det er viktig at du som kunde sørger for at den er i samsvar med bestillingen din. Eventuelle kommentarer må gjøres umiddelbart. Betaling bekrefter aksept av disse vilkårene. Du må være over 18 år for å opprette en bestilling hos oss.

Ansvarsfraskrivelse

Vi forbeholder oss retten til eventuelle endringer i gjeldende vilkår og til eventuelle trykkfeil i trykksaker, og på våre digitale kanaler, samt eventuelle endringer i priser, valutakurser, betingelser, skatter og avgifter som måtte oppstå etter publisering av trykt og digitalt materiale.

Reisens pris

Prisene inkluderer de tjenestene som er nevnt under hver enkelt reise. JVB Travel forbeholder seg retten til å endre prisen dersom uventede justeringer skulle skje, men dette kan ikke skje senere enn 20 dager før avreise. Skulle prisen øke med mer enn 8%, kan den reisende avbestille turen gratis. Dette forutsetter at kunden selv avbestiller reisen med JVB Travel senest fem dager etter varsel om prisøkning.
Dersom kundens bestilling innebærer en gruppe-pris og den avtalte totalprisen er basert på rabatter eller reduksjoner knyttet til antall deltakere kan grunnlaget for slike rabatter eller reduksjoner ikke lenger gjelde dersom noen i gruppen avbestiller. Ved delvis avbestilling vil JVB Travel refundere den forholdsmessige andelen av avtalt/betalt pris til de som har kansellert, og kreve en høyere pris på grunn av tapte rabatter knyttet til størrelsen på gruppen fra de gjenværende deltakerne.

Bestilling og betaling

Nettbasert betaling
Betalingen for hele beløpet (100%) må skje samtidig med bestillingen – om annet ikke er avtalt. Bestillingen er bekreftet når betalingen er behandlet og du vil automatisk motta en bekreftelse via epost. Kontroller at detaljene i denne bekreftelsen er riktige. Hvis det skulle være et problem med kredittkortet ditt eller andre betalingsmåter, vil vi kontakte deg. Hvis vi ikke er i stand til å komme i kontakt med deg har vi rett til å kansellere bestillingen din etter 24 timer.

Betaling av faktura
Bestilling betalt via faktura må betales innen 10 dager. Et eget fakturagebyr med 125.- NOK gjelder ved fakturainnbetaling.
Bestillingen er ikke bekreftet før betalingen er registrert hos JVB Travel.
Bankoverføring
Bank: DNB
Konto: 15061007943
SWIFT Code DNBANOKKXXX
IBAN NO7715061007943
Internasjonale bankoverføringer: kunden er ansvarlig for de genererte kostnadene ved internasjonale banktransaksjoner. Vennligst instruer banken din om å trekke eventuelle gebyrer (i begge land) fra kontoen din, ikke fra beløpet som skal sendes.

Depositum
Etter avtale er det mulig å betale et depositum (30% av den endelige prisen) for å bekrefte bestillingen din dersom du bestiller mer enn 40 dager før ankomst. Betalingen av depositumet vil bekrefte bestillingen. Hvis depositumet ikke betales innen 10 dager har vi rett til å kansellere bestillingen din umiddelbart. Det resterende beløpet må betales senest 30 dager før ankomst. Kunden vil motta en betalingspåminnelse 10 dager før resten forfaller.

Avbestillinger og endringer
For å avbestille eller endre reservasjonen din, må du kontakte JVB Travel via epost [email protected]

Endringer
Administrasjonsgebyret er 500.- NOK pr bestilling når du endrer bestillingen din. Andre kostnader for å endre bestillingen din kan gjelde og må betales totalt fra kunden (for eksempel. Rederier, flyselskaper og andre underleverandører). Endringer som gjøres senere enn 30 dager før avreise regnes som avbestillinger og ny bestilling.

Kansellering
Følgende gebyrer gjelder:
• Avbestilling kan gjøres inntil 30 dager før ankomst med 100% refusjon. Administrasjonsgebyret tilkommer.
• Avbestillinger gjort mindre enn 30 dager før ankomst vil ikke bli refundert.
• Egne avbestillingsregler kan gjelde. Dette vil bli nevnt tydelig i bestillingsprosessen.

Manglende oppmøte (manglende oppmøte ved avreise)

Kunden plikter å møte opp til tider som angitt i reisedokumentene. Forsinkelser eller andre forhold som hindrer dette er kundens egen risiko. Manglende oppmøte (mangel på oppmøte ved avreise) er å anse som avbestilling av reisen uten refusjon og arrangøren vil avbestille både opphold og andre tjenester. Ved manglende oppmøte vil det innbetalte beløpet ikke bli refundert.

Forsikring/avbestillingsbeskyttelse

JVB Travel anbefaler at alle kunder må ha en aktiv reiseforsikring under hele reisen, som dekker avbestilling før reisen, skader på kunden og kundens gjenstander, samt andre ulykker som kan oppstå før og under reisen.

Avbestillinger fra JVB Travel

JVB Travel har rett til å kansellere pakkereisen dersom antall plasser eller beleggsprosenten JVB Travel har satt som vilkår for å fullføre pakkereisen i sine individuelle vilkår og betingelser ikke er oppnåd. Fristen vil være som følger:

  • 20 dager før avreisedato for pakkereiser som varer lenger enn 6 dager
  • 7 dager før avreisedato for pakkereiser som varer fra 2 til 6 dager.
  • 48 timer før avreisedato for pakkereiser som varer mindre enn 2 dager.
  • 24 timer for dagsturer.

Du vil motta en skriftlig melding om disse avbestillingsreglene med bestillingen. JVB Travel vil varsle kunden om kansellering i samsvar med dette avsnittet så snart som mulig. Ved kansellering i henhold til denne delen vil beløpet betalt av kunder bli refundert snarest.

Klager

Dersom du opplever feil eller avvik underveis i forhold til de reisedokumenter du har mottatt, og forholdet ikke kan rettes opp på stedet ber vi deg sende en skriftlig klage direkte til oss på [email protected].

Force majeure

JVB Travel kan avbestille en reise uten ansvar dersom pakkereisen ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og den reisende blir varslet om avbestillingen uten ugrunnet opphold. Slike hindringer kan, avhengig av omstendighetene, være arbeidskonflikter, krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre hendelser som kan likestilles med de som er nevnt ovenfor.

Tvister

Skulle det oppstå uenighet mellom kunden og JVB Travel om forståelsen av JVB Travels generelle vilkår, og tvisten ikke kan løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken til Pakkereisenemnda, v/ Norsk Reiselivs Forum Øvre Slottsgate 18 – 20, 0157 OSLO. Telefon +47 22 54 60 00, innen 4 uker etter endelig svar fra JVB Travel er tilgjengelig og JVB Travel har informert om denne fristen. Både den reisende og arrangøren kan bringe Pakkereisenemndas-avgjørelsen inn for ordinære domstoler.
Kjøper aksepterer Valdres tingrett som verneting. Hvert søksmål mot JVB Travel er underlagt norsk lov. Ellers vises det til avtalen mellom Reiselivsforeningen og Forbrukerombudet.
JVB Travel AS har stilt lovpålagte bankgarantier til Reisegarantifondet, Postboks 1807 Vika 0123 OSLO, telefon: +47 51 85 99 40, E-post: [email protected]