Klima og miljø

Transport

Alle våre turer følger rutetrafikken der det er mulig. Dette får å redusere behovet for ekstra trafikk, og sørge for at dagens kapasitet av busser og tog blir benyttet så langt det er mulig.

ca 90% av vår trafikk skjer med fast rutetrafikk på ferger, buss eller tog. Dette gjelder både vanlig transport av våre gjester, men også bagasje transport.

Støtte de lokale

Vi ønsker å arrangere turer hvor vi så langt det lar seg gjøre kan benytte oss av lokale fasiliteter og tilbydere. Dette gjør også at våre gjester får mulighet til å bli kjent med de lokale og lære mer om den ekte lokale historien og kulturen.

Søppel og ressurser

Vi ønsker å legge igjen ett så lite som mulig fotavtrykk i naturen. Vi ønsker derfor å benytte lokale ressurser så langt det lar seg gjøre.

Minst mulig avtrykk i naturen

På våre turer ønsker vi å legge igjen ett så lite som mulig avtrykk i naturen. Vi sørger for å ikke bruke naturen på en måte som det blir igjen faste spor. Dette gjør vi blant annet ved å ikke sette opp faste fasiliteter eller andre permanente avtrykk i naturen. Men også sørge for å rydde opp og ikke forsøple områdene vi ferdes i.